ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕ အဆင့္ၿမင့္ ေခါင္းစြပ္ပါအကၤ် ီမ်ားကုိ ရယူလုိက္ပါ။

ပံုမွန္ဆိုဒ္ ႏွင့္ ဆုိဒ္ၾကီး မ်ိဳးစံုေသာ ေရွ႕ကြဲ ဇစ္တတ္ ေခါင္းစြပ္ပါ အကၤ် ီမ်ားကုိ ၀ယ္ယူႏုိင္ရန္ ကမ္းလွမ္းပါတယ္။
ခင္ဗ်ားေက်ာင္းရဲ႕ အေရာင္ကုိၿပေပးပါ။ ။ ေဖၚၿပပါပံုကေတာ့ အနက္ေရာင္ ေပၚမွာ အၿဖဴေရာင္ တံဆိတ္နဲ႔ၿဖစ္ပါတယ္။

$ ၆၉.၃၅

School for Hackers black full-zip hoodie
School for Hackers black full-zip hoodie

Raspberry Pi 2 အတြက္ Fedora 23 လံုၿခံဳေရး စမ္းသပ္မႈသုေတသန ကဒ္

$၂၉.၉၅ ၊ အေမရိကန္ ကုန္သြယ္ခ $ ၆.၄၅   $29.95, shipping in the US $6.45

fedora_infinity_140x140

မွတ္ခ်က္ ။ ။ ကုန္သြယ္ခ က်သင့္ကုန္က်စရိတ္သည္ အေမရိကန္ႏုိင္ငံအတြက္သာၿဖစ္ပါသည္။ ၿပည္ပကုန္သြယ္မႈ ႏႈန္းထားမ်ားအတြက္ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ကုိ  ဆက္သြယ္ေပးပါ ခင္ဗ်ာ။
 

အထူးသၿဖင့္  Pidora ၿဖန္႔ခ်ီမႈ နည္းပါးလာကတည္းက၊ Raspberry Pie ေတြအတြက္ OS ေရြးခ်ယ္မႈေတြက အမ်ားၾကီးမရွိပါဘူး။ Debian အေၿခခံတဲ့ Kali ARM distro အၿပင္၊ Raspbian က၊ မ်ိဳးတူေတြထဲမွာ ေခတ္္စားဆဲ ေရြးခ်ယ္မႈၿဖစ္ပါတယ္။

Kali က ခမ္းနားတဲ့ ကိရိယာတစ္ခုပါ၊ ဒါေပမယ့္ အေၿခခံ လံုၿခံုေရး စမ္းသပ္မႈေတြအတြက္ Kali သံုးတာက၊ ေသနတ္ပစ္ ကြင္းထဲကုိ၊        ဘဇူကာဒံုးေလာင္ခ်ာ ထမ္းၿပီး ၀င္သြားသလုိ ၿဖစ္ေနပါတယ္။ တကယ္လုိ႔၊ မ်ားစြာေသာ တံု႔ၿပန္မႈေတြ၊ မွီခုိမႈေတြ နဲ႔ လႈပ္ရွားေနတဲ့ အခန္းက႑ေတြကုိ ခင္ဗ်ားသိတိမထားရင္ေတာ့၊ အႏၱရာယ္ၿဖစ္ႏုိင္ပါတယ္။

Fedora မွ လူေတြက Pi အတြက္ ေနာက္ဆံုးေပၚ ARM ေတြနဲ႔ အၿခား ARM ကြန္ၿပဴတာေတြကုိ ထုတ္လုပ္ၾကပါတယ္၊ လံုၿခံဳေရး စမ္းသပ္မႈအပါအ၀င္ မ်ားစြာအသံုးၿပဳႏုိင္မႈအတြက္  အထူးစီစဥ္ထားတဲ့ Fedora version ၿဖစ္တဲ့ “spin” ေတြကုိလည္း ကမကထၿပဳေပးပါတယ္။ အခ်ိဳ႕အေၿခခံ အခ်က္အလက္ေတြကုိေတာ့ https://labs.fedoraproject.org/de/security/ မွာရွာေဖြႏုိင္ပါတယ္။

ကြ်န္ေတာ္တုိ႔က boot script ေတြ ၿပင္ဆင္ရၿခင္း၊ Fedora 23 ကုိ ထည့္သြင္းရၿခင္း၊ လံုၿခံေရး သုေတသနခန္းေတြ၊ အေ၀းထိန္းခြင့္ နဲ႔ ssh အသံုးၿပဳႏုိင္တဲ့ VNC ဆာဗာေတြ စတဲ့ အဆင့္ေတြကုိ ေၿဖရွင္းေပးထားပါတယ္။

8GB Class 10 ကဒ္မွာ ခင္ဗ်ား ဖုိင္ေတြအတြက္ အခန္းရွိပါတယ္ ၿပီးေတာ့ ၎က အၿမန္ဆံုးအမ်ိဳးအစားၿဖစ္ပါတယ္။

ယခု OS နဲ႔ ကဒ္ က Raspberry Pi 2 အတြက္ၿဖစ္ပါတယ္။

 

Fedora 23 Security Lab card for Raspberry Pi 2

$29.95, shipping in the US $6.45

fedora_infinity_140x140Note: Shipping rate is valid only in the USA. Contact us for overseas shipping rates.


The choices of OS for Raspberry Pies haven’t been many, especially since the fading of the Pidora distribution. Raspbian has stayed the top choice, among some smaller players, as well as the Debian-based Kali ARM distro.

Kali is a great tool, but learning the basics of security testing with Kali is like going to the shooting range with a bazooka. If you’re not aware of the many (many) interactions, dependencies and moving parts, it can be dangerous.

The people at Fedora both produce an up-to-the-minute ARM kernel for Pi and other ARM computers, and they also sponsor “spins,” which are specially-configured versions of Fedora for a large number of uses – including security testing. You can find some basic information at https://labs.fedoraproject.org/de/security/.

We’ve taken the trouble out of setting up the boot scripts, installing Fedora 23, setting up the Security Lab, VNC Server so you can use VNC remote desktop access, the sshd so you can SSH in immediately, and much more. The 8GB Class 10 card has room for your files and is the highest speed category.

This OS and card are for the Raspberry Pi 2.

Raspberry Pi microSD ကဒ္ ကို ဘယ္လုိ ၿပင္ဆင္အသံုးၿပဳမလဲ

ေပ်ာ္စရာေတြအမ်ားၾကီး ၾကံုေတြ႕ရေတာ့မွာပါ။

ခင္ဗ်ားမွာ Raspberry Pi တစ္လံုးရွိၿပီး ဘယ္လုိသံုးရမယ္ဆုိတာသိၿပီးသားၿဖစ္မယ္လုိ႔ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ ယူဆပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕ Fedora Security Spin (FSS) microSD ကဒ္ကုိ ခင္ဗ်ားရဲ႕ Pi မွာ တပ္ဆင္ၿပီး၊ စက္ဖြင့္လုိက္ပါ၊ ရိုးရွင္းပါတယ္။

ခင္ဗ်ားကုိ  နာမည္ နဲ႔ စကား၀ွက္ ေပးဖုိ႔ ေတာင္းလာပါလိမ့္မယ္။ ခင္ဗ်ား နာမည္က hacker ၿပီးေတာ့ ခင္ဗ်ားစကား၀ွက္က hack2live ၿဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီ စကား၀ွက္ကုိ ေၿပ႔ာင္းဖုိ႔ေတာ့မေမ့ပါနဲ႔ !။ terminal တစ္ခုေလာက္ဖြင့္ၿပီး ။ ။

passwd

ၿပီးေတာ့၊ ေကာင္းမြန္တဲ့၊ ရဲရင့္တဲ့ စကား၀ွက္တစ္ခုေလာက္ေပးလုိက္ပါ။ အတည္ၿပဳဖုိ႔ ႏွစ္ခါရုိက္လုိက္ပါ။ ဒါက တကယ့္ Unix အတြက္ဆုိတာ၊ ၿပီးေတာ့ ခင္ဗ်ားအတြက္ အရာအရာ လြယ္ကူေနေအာင္လုပ္ေပးမွာမဟုတ္ဘူးဆုိတာ မေမ့ပါနဲ႔။

ၿပင္ဆင္ခ်က္အသစ္ေတြ ရလာတုိင္း၊ ထည့္သြင္းဖုိ႔လည္း အၿမဲႏုိးၾကားေနပါ။ Fedora က ခင္ဗ်ားကုိ အေၾကာင္းၾကားပါလိမ့္မယ္။


Raspberry Pi ေပၚက Fedora အတြက္ မွတ္စုမ်ား

၎က installer တစ္ခုမဟုတ္ပါဘူး။ ၎က ဟက္ကင္းေလ့လာေနၾကတဲ့ ေက်ာင္းသားေတြနဲ႔ security tester မ်ားအတြက္ ရည္ရြယ္၍ ပုံစံထုတ္ထားတဲ့၊ အသင့္သံုး FFS မ်ိဳးႏြယ္စု တစ္ခုၿဖစ္ပါတယ္။

ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ Pi card က အသင့္ၿပင္ဆင္ၿပီးသား VNC ဆာဗာနဲ႔ ဆက္သြယ္ထားပါတယ္။ ခင္ဗ်ား Pi ရဲ႕ IP လိပ္စာကုိ သိတာနဲ႔ (nmap scan တစ္ခုခုသံုးၾကည့္တာ နည္းလမ္းေကာင္းတစ္ခုပါ) ခင္ဗ်ားက မည္သည့္ VNC client နဲ႔ မဆုိ port 5910 ေပၚမွ ခ်ိတ္ဆက္ႏုိင္ပါ တယ္။

sshd (ေနာက္ကြယ္မွ၀န္ေဆာင္မႈအေနနဲ႔ အလုပ္လုပ္တဲ့) daemon လည္းအလုပ္လုပ္ေနတာေၾကာင့္၊ ခင္ဗ်ား Pi ရဲ႕ IP လိပ္စာကုိ ပံုမွန္ အေထာက္အထားပဲသံုးၿပီး၊ ssh မွခ်ိတ္ဆက္ႏုိင္ပါတယ္။

screen saver ကုိေတာ့၊ အေၾကာင္းၿပခ်က္ ႏွစ္ခုေၾကာင့္ ပိတ္ထားပါတယ္။ ပထမတစ္ခုက၊ အကယ္၍ ခင္ဗ်ား Pi က standby အေၿခအေနကုိ ေရာက္သြားရင္၊ wifi adapter ကုိ ပိတ္လုိက္ပါလိမ့္မယ္၊ ၿပီးေတာ့ ၎ကုိ backup လုပ္ရင္လည္း အလြန္ဆိုး၀ါးပါတယ္။ ဒုတိယတစ္ခုက၊ ခင္ဗ်ား Pi မွာ BIOS/CMOS မရွိတာေၾကာင့္၊ timeserver ကုိခ်ိတ္ႏိုိင္တဲ့အထိ၊ ၎ဘယ္အခ်ိန္ကစတင္ခဲ့တယ္ဆုိတာ မသိႏုိင္ပါဘူး၊ ခင္ဗ်ားကုိ logout လုပ္ပစ္ၿပီး၊ login ၿပန္လုပ္ဖုိ႔ အၾကိမ္ၾကိမ္ဖိအားေပးပါလိမ့္မယ္။ အကယ္၍ ခင္ဗ်ားအတြက္ screen saver က အေရးၾကီးတယ္ ဆုိရင္ေတာ့၊ GUI desktop tool ထဲမွာ ၿပင္ဆင္ႏုိင္ပါတယ္။

ဒီ installation က Fedora ရဲ႕ အေၿခခံ ARM kernel ကုိ အသံုးၿပဳထားပါတယ္။ touch screen လုိအရာေတြကုိအေထာက္အကူေပးဖုိ႔ အသံုးၿပဳႏုိင္တဲ့၊ အၿခ႔ား kernel တစ္ခုခုကုိ အသံုးၿပုတဲ့၊ Ada’s work  ေပၚမွာ အေၿခခံတဲ့  distro ေတြလည္းရွိပါေသးတယ္။ အခ်ိဳ႕ testing tool ေတြနဲ႔ သဟဇာတၿဖစ္ဖုိ႔က ခက္ခဲတယ္လုိ႔၊ ကြ်န္ေတာ့္ kernel developer က ေၿပ႔ာတာေၾကာင့္၊ ေကာင္းမြန္တဲ့ ဟက္ကင္းအေတြ႔အၾကံဳအတြက္ ကုိက္ညီတဲ့ kernel ကုိပဲအသံုးၿပဳခဲ့ပါတယ္။ တကယ္မုိက္ပါတယ္။ kernel အသစ္ေတြထြက္လာတုိင္း ခင္ဗ်ားရႏုိင္ပါလိမ့္မယ္ (ခင္ဗ်ားဆႏၵရွိရင္လည္း၊ ၿပင္ဆင္မႈအသစ္ေတြကုိ ၿငင္းပယ္ႏုိင္ပါတယ္၊ ဒါေပမယ့္ ပံုမွန္အားၿဖင့္ေတာ့ ခင္ဗ်ားမလုပ္ပါဘူး)။

How to Set Up Our Raspberry Pi microSD Card

You are about to have so much fun.

We assume you have a Raspberry Pi and know how to put it together. Simply place our Fedora Security Spin (FSS) microSD card into your Pi and power it up.

You’ll be prompted for a user name and password, of course. Your user name is hacker and your password is hack2live. Do not leave this password unchanged! Open a terminal and type:

passwd

and then enter a good, stout password. Twice, to prove you can. Don’t forget it; this is for-real Unix and won’t make things easy for you if your do.

Be sharp about installing updates as they become available; Fedora will let you know about these.

Notes on Fedora on Raspberry Pi

This isn’t an installer. This is a ready-to-go pre-installed FSS environment designed for hacking students and security testers.

Our Pi card ships with VNC Server already set up and running. Once you know the IP address of your Pi (an nmap scan is a nice way) you can use any VNC client and connect on port 5910.

The sshd daemon is running too, so you can ssh to your Pi’s IP address using the default credentials.

The screen saver is disabled for two reasons. First, if your Pi goes into standby, it shuts down the wifi adapter and is notoriously bad at bringing it back up. Second, because you Pi doesn’t have a BIOS/CMOS, it doesn’t know what time it is at boot until it syncs to a time server, so as soon as you log in, the screen saver will lock you out, forcing you to log in again. If the screen saver is important to you the configuration can be set up in the GUI desktop tool.

This installation uses the default Fedora ARM kernel. There are other distros available that use an out-of-tree kernel, usually based on Ada’s work, to enable things like tiny touch screens. Compatibility with some of the testing tools is problematic, my kernel developer tells me, so for the sake of a good hacking experience we’ve stuck to the mainstream kernel. This is cool. As new kernels come out you’ll get them (or refuse the update if you want, but you don’t, usually).

ေနရာတုုိင္းမွာ၊ လံုၿခံဳေရးလုိေနတယ္ဆုိတာ၊ ခင္ဗ်ားပံုေဖၚၾကည့္ဖူးပါသလား?

Security Everywhere

ဒီေန႔ေခတ္ကုိ၊ သီအုိရီအရ နည္းပညာေခတ္လုိ႕ ေခၚၾကပါတယ္။ ဒါေပမယ့္၊ နည္းပညာဆုိတာဘာေတြလဲ? လူေတြက နည္းပညာလုိ႕ေၿပာလုိက္တာနဲ႕ ကြန္ၿပဴတာေတြ၊ ၀က္ဘ္ဆုိဒ္ေတြ၊ ကြန္ယက္ခ်ိတ္ဆက္မႈေတြ၊ ပရိုဂရမ္ေတြကုိပဲ ၿမင္ၾကပါတယ္။ နည္းပညာဆုိတာ အဲဒီထက္ပုိပါတယ္။ ကြန္ၿပဴတာ –တြက္ခ်က္မႈမ်ားစြာကုိ အခ်ိန္နဲ႕အမွ်အၿမန္ဆံုးတြက္ခ်က္၊ အေၿဖထုတ္ေပးပါတယ္။ ၀က္ဘ္ဆုိဒ္ –အခ်က္အလက္ေတြရွာေဖြဖုိ႕ ကြ်န္ေတာ္တုိ႕သံုးေလ့ရွိၾကတယ္ — ၎က သိပၸံပညာရွင္ေတြ၊ အခ်င္းခ်င္း စမ္းသပ္မႈေတြ ဖလွယ္ဖုိ႕ နည္းလမ္းေတြ ရွာေဖြရင္းက အစၿပဳခဲ့တာလုိ႕ ေၿပာႏုိင္ပါတယ္။ ကြန္ယက္ခ်ိိတ္ဆက္မႈ — ဟုတ္ပါတယ္၊ အခ်က္အလက္ေတြ အၿမန္ဆံုးဖလွယ္ႏုိင္ဖုိ႔၊ ဆက္သြယ္ေရးစနစ္ ေကာင္းေကာင္းတစ္ခုလိုတာေပါ့။ ပရိုဂရမ္ — အစီအစဥ္လုိ႕ ဘာသာၿပန္ႏုိင္ပါတယ္ — ၎က၊ အစီအစဥ္ နံပါတ္တစ္ခုၿပီးရင္ေနာက္တစ္ခုကဘာၿဖစ္မယ္၊ တကယ္လုိ႔မ်ား၊ အစီအစဥ္တစ္ခုရဲ႕ ေနာက္ဆက္တြဲက၊ သတ္မွတ္မႈတစ္ခုခုနဲ႕ ကုိက္ညီတယ္ဆုိရင္၊ အစီအစဥ္ နံပါတ္ဘယ္ေလာက္ကုိ စတင္မယ္၊ အဲလုိမဟုတ္ရင္ေတာ့ အစီအစဥ္နံပါတ္ဘယ္ေလာက္ကုိ၊ စတင္ရမယ္ စတဲ့၊ အစီအစဥ္ေတြကုိ ဆက္တုိက္လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ဖုိ႕ ၾကိဳတင္အစီအစဥ္ခ်ထားတဲ့ ၾကားခံတစ္ခုပါပဲ။
ဒါဆုိ၊ ဟုတ္ပါတယ္၊ ကြ်န္ေတာ္တုိ႕ ေတြးရမွာ နည္းပညာဆုိတာကုိေပါ့။ ကြန္ၿပဴတာေတြ၊ ကြန္ယက္ေတြ၊ ၀က္ဘ္ေတြ နဲ႕ ပရိုဂရမ္ေတြက ဘာအတြက္ ေပၚေပါက္လာတာလဲ၊ ဘာရည္ရြယ္ခ်က္နဲ႕လဲ? ဟုတ္ပါတယ္၊ မိနစ္တုိင္းမွာ၊ မ်က္စိတစ္မွိတ္တုိင္း ေၿပာင္းလဲေနတဲ့ တုိးတက္မႈနဲ႕အတူ ေတြ႕ၾကံဳလာရတဲ့ လုိအပ္ခ်က္ေတြ၊ အခက္အခဲေတြကုိ၊ ေၿဖရွင္းႏိုင္ဖုိ႕ နည္းလမ္းေတြကုိ တည္ေဆာက္ၿပီး၊ အသံုးၿပဳလာၾကပါတယ္။
ကြန္ၿပဴတာဆုိတာကုိေတြးၾကည့္ရေအာင္၊ — လက္ႏွိပ္စက္တစ္လံုးကုိ စြဲစဲြလမ္းလမ္းသံုးေနတဲ့ စာေရးဆရာအဖုိးက၊ ေၿမးလုပ္သူ မင္းေမာင္ေမာင္ကုိ “ေၿမးေရ၊ မင္းေၿပာေၿပာေနတဲ့ ကြန္ၿပဴတာက ငါ့ လက္ႏွိပ္စက္နဲ႕ ဘာမ်ား ကြာၿခားလုိ႕လဲကြာ၊ လက္ကြက္ပံုစံကုိက ငါ့ ေဘာ္ဒါၾကီး ကုိ အတုယူထားတာပါကြာ” လုိ႕ေမးခဲ့ပါတယ္။ — ခင္ဗ်ားဆုိရင္ေရာ၊ ဘာၿပန္ေၿဖမလဲ “ဟုတ္ကဲ့၊ ကြ်န္ေတာ့ ကြန္ၿပဴတာက၊ လက္ႏွိပ္စက္ထက္သာတယ္၊ သူက၊ လက္ႏွိပ္စက္အၿပင္ တီဗီြတစ္လံုးပါတယ္ဗ်” လုိ႕ေတာ့ ခင္ဗ်ားမေၿဖေလာက္ပါဘူးေနာ္?– “ကြန္ၿပဴတာက တြက္ခ်က္မႈ ပရိုဂရမ္ေတြပါတယ္ဗ်၊ အဖုိး ေခါင္းထဲမွာ၊ စာရြက္ေပၚမွာ တြက္ခ်က္မႈေတြလုပ္ၿပီး၊ လက္ႏွိပ္စက္ၾကီးနဲ႕ စာရိုက္ ၿပီးေတာ့၊ ဖုိင္ၾကီးေတြ၊ ဘီဒိုၾကီးေတြနဲ႕ ရိုက္ထားတဲ့စာေတြသိမ္း၊ အဲဒီအထဲက၊ လုိအပ္တာကုိ ၿပန္ရွာဖုိ႕၊ တစ္ေန႕လံုးအခ်ိန္ယူရတာမ်ိဳးမဟုတ္ေတာ့ဘူး၊ စာရိုက္တာ၊ ရိုက္ဖုိ႕ ကိန္းဂဏန္းေတြ၊ စာလံုးေရေတြ စသၿဖင့္ေတြကုိ ရိုက္ေနရင္းတစ္ခါထဲ၊ တြက္ခ်က္ႏုိင္ၿပီး၊ ရိုက္ထားတဲ့ အခ်က္အလက္ေတြကုိ သိမ္းဖုိ႕၊ ဘီဒိုၾကီးေတြ၊ ဖုိင္ၾကီးေတြမလုိေတာ့ဘူး၊ လိုအပ္တာၿပန္ရွာမယ္ဆုိရင္လဲ ရွာေဖြေရး ပရိုဂရမ္ေတြပါတယ္၊ ၿပီးေတာ့၊ အဖုိးေရ၊ ကာဗြန္လည္း ခဏခဏလည္းဖုိ႕မလုိေတာ့ဘူးေလဗ်။ အေရးၾကီးတဲ့၊ လံုၿခံဳေရးနည္းလမ္းကုိလည္း၊ အဖုိးကုိယ္တုိင္ပံုစံခ်ၿပီး၊ လြယ္လြယ္ေလး အသံုးၿပဳႏုိင္တယ္ဗ်၊ ဥပမာ – အဖုိး အခ်ိန္ကုန္ခံၿပီးရုိက္ထားတဲ့ အခ်က္အလက္ေတြကုိ၊ မေပ်ာက္သြားေအာင္၊ ပ်က္စီးမသြားေအာင္၊ အလြယ္ေလး ပံုတူပြားၿပီး၊ တၿခားတစ္ေနရာရာမွာ သိမ္းထားႏုိင္ေသးတယ္၊ အရံထားရွိၿခင္း (back up) လုိ႕ေခၚတယ္ဗ်” ေၿမးကေၿဖခဲ့ပါတယ္။ အခု၊ အဖိုးက ကြန္ၿပဴတာ စတင္သံုးဖုိ႕ စဥ္းစားခဲ့ပါတယ္။
ဒါေပမယ့္၊ အဖုိးက “backup ဟုတ္လား?” အဖုိးေခါင္းထဲမွာ စဥ္းစားစရာနည္းနည္းရွိလာပါၿပီ။ “ဘာလုိ႕ အရံထားတာလဲ၊ မင္းတုိ႕ ကြန္ၿပဴတာ ဆုိတာ၊ ငါ့ သံဘီဒုိၾကီးေတြေလာက္ စိတ္မခ်ရဘူးလားကြ?” ေၿမးလုပ္သူလဲေတာ္ေတာ္စဥ္းစားရ ခက္သြားပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ေၿမးက– မဆုိင္းမတြပဲ —
“အဖုိးေရ၊ လံုၿခံဳေရးအတြက္ပါ။ အဖုိးေၿပာတဲ့ သံဘီဒိုၾကီးကုိပဲ စဥ္းစားၾကည့္ပါ၊ အဖုိးရဲ႕ အခ်က္အလက္ေတြကုိ သံဘီဒိုၾကီးထဲမွာ၊ ေသာ့ၾကီးၾကီးခတ္ၿပီးသိမ္းထားေပမယ့္၊ အဖုိးရဲ႕ ၿပိဳင္ဖက္တစ္ဦးက၊ စာမႈပုိ႕ဖုိ႕ ရက္ခ်ိိန္းနီးမွ အဖုိးသံဘီဒိုေသာ့ကုိ ဖ်က္ဆီးၿပီး၊ အဖုိးရဲ႕ လေပါင္းမ်ားစြာ၊ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ေရးထားတဲ့ စာမႈေတြ၊ သီအုိရီေတြ၊ အဖုိးဉာဏ္ကြန္႕ၿမဴးထားတဲ့ အေရးအသားေတြကုိ၊ ခုိးယူသြားမယ္၊ ဒါမွမဟုတ္၊ ဖ်က္စီးခဲ့မယ္ဆုိရင္၊ အဖုိးက၊ သံဘီဒိုၾကီးေရွ႕မွာ၊ စိတ္ဓါတ္က်စြာနဲ႕ ထုိင္မႈိင္ေနၿပီး၊ အဖုိးရဲ႕ဖန္တီးမႈေတြအားလံုး ဆံုးရႈံးသြားၿပီလုိ႕၊ သိတဲ့အခ်ိန္၊ ၿပန္ရႏုိင္မယ့္ နည္းလမ္းေလးမ်ား ရွိမလားလုိ႕ ေမွ်ာ္လင့္မိလာပါလိမ့္မယ္။ တကယ္လုိ႕သာ၊ ပံုတူပြားထားခဲ့ရင္ ဆိုတဲ့ အေတြးေတြ ေတြးမိလာမယ္၊ ဆုိတာ ကြ်န္ေတာ္ေသခ်ာေၿပာႏုိင္တယ္။” လုိ႕ မင္းေမာင္ေမာင္က သြက္လက္စြာရွင္းၿပခဲ့ ပါတယ္။
ဒါပါပဲ၊ ကြ်န္ေတာ္တုိ႕ေန႕စဥ္ၿဖတ္သန္းေနရတဲ့၊ ပတ္၀န္းက်င္ကလည္း၊ ေၿပာင္းလဲတုိးတက္မႈၿဖစ္စဥ္တစ္ခုပါပဲ။ ကြ်န္ေတာ္တုိ႕ ကာကြယ္ခ်င္တာ ေတြ၊ ဆံုးရႈံးမွာေၾကာက္ၾကတာေတြ၊ ေနာက္ေၾကာင္းၿပန္လွည့္ဖုိ႕ ၀န္ေလးၾကတာေတြ၊ ၿဖတ္သန္းခဲ့ရတဲ့ အခ်ိန္ေတြကုိ တန္ဖုိးထားၾကရတာေတြ စတဲ့၊ အေၾကာင္းအမိ်ဳးမ်ိဳးေတြက၊ ကြ်န္ေတာ္တုိ႕ အေတြးေတြထဲမွာ၊ လံုၿခံဳေရးဆုိတဲ့ စကားလုံးကုိ ထင္ရွားလာေစပါတယ္။
လံုၿခံဳေရးဆုိတာ၊ မလုိအပ္ေသးပါဘူး၊ ငါ့ကုိေတာ့ ဘယ္သူမွ အခ်ိန္ကုန္ခံၿပီး၊ အားနည္းခ်က္ရွာေနမွာမဟုတ္ဘူးလုိ႕ခင္ဗ်ားေတြးရင္၊ ခင္ဗ်ားေန႕စဥ္ဘာလုိ႕ အ၀တ္အစားေတြ၀တ္တာလဲ၊ ခင္ဗ်ား ရံုးစားပြဲခံုကုိ၊ ခင္ဗ်ားရံုးဆင္းရင္ ဘာလုိ႕ ေသာ့ခတ္ခဲ့တာလဲ၊ ခင္ဗ်ားအိမ္မွာမရွိတဲ့ အခ်ိန္မွာေရာ၊ ဘာလုိ႕ အိမ္တံခါးကုိ ေသာ့ခတ္တာလဲ၊ ခင္ဗ်ား အၿပင္သြားရင္ဘာလို႕ ဖိနပ္စီးသြားတာလဲ၊ ေနပူရင္ သုိ႔မဟုတ္ မုိးရြာရင္ ဘာလုိ႕ ထီးေဆာင္းၾကတာလဲ၊ ခင္ဗ်ားေနပူစာလံုရင္ေတာင္၊ ဘာလုိ႔ ေနေလာင္ခံကရင္ေတြ လိမ္းတာလဲ၊ ဘာလုိ႕ေနကာမ်က္မွန္ေတြ တပ္ထားတာလဲ၊ ခင္ဗ်ားသြားေနတဲ့လမ္းမွာ၊ ၿဖတ္သြားတဲ့ကားရဲ႕ မီးခုိးေငြ႕ေတြ က်န္ခဲ့ရင္၊ ခင္ဗ်ား ႏွာေခါင္းနဲ႕၊ ပါးစပ္ကုိ ဘာလုိ႕အုပ္လုိက္တာလဲ၊ ဆုိတာေတြပါ ထည့္သြင္းစဥ္းစားၾကည့္ေပးပါ။ ခင္ဗ်ားရဲ႕ အိမ္နီးခ်င္းက၊ ခင္ဗ်ား အိမ္က ၾကိဳးမဲ့ကြန္ယက္ထုတ္လႊင့္ထားတာကုိၿမင္ရင္၊ သူပထမဆံုး စဥ္းစာတာက၊ ဘာမ်ားၿဖစ္လိမ့္မလဲလုိ႕ ခင္ဗ်ားသိခ်င္စိတ္ၿဖစ္ဖူးပါသလား?