ရွင္သန္ရန္ Hack ပါ

ဟက္ကာေတြက နည္းပညာအေပၚ စိတ္အားထက္သန္တဲ့ ကြ်မ္းက်င္သူမ်ား ၿဖစ္ပါတယ္။

“ဟက္ကာ” ဆုိတဲ့ စကားလံုးက အမွန္တကယ္ေတာ့ ရာဇ၀တ္မႈနဲ႔ နည္းနည္းမွ်မဆုိင္ပါဘူး – ထက္ၿမက္တဲ့ အင္ဂ်င္နီယာတစ္ေယာက္က လက္ရွိ ၿပႆနာကုိ ေၿဖရွင္းဖုိ႔ နည္းလမ္းသစ္ေဖၚထုတ္လုိက္ၿပီး၊ ထုိသုိ႔ၿပဳလုပ္ၿခင္းကုိ ဟက္ကာတစ္ေယာက္လုိ႔ သတ္မွတ္ခံရဖုိ႔ ထည့္သြင္းေဖၚၿပၿခင္းပဲ ၿဖစ္ပါတယ္။ ဤသုိ႔နားလည္မႈအေပၚ တည္ေဆာက္ထားတဲ့ ဓေလ့တစ္ခုလံုးကုိေတာ့ ဒီမွာဖတ္ၾကည့္ပါ ။ ။

https://en.wikipedia.org/wiki/Hacker_culture.

ကြ်န္ေတာ္တုိ႔က သင္ယူၿခင္း ႏွင့္ သင္ၾကားပုိ႔ခ်ၿခင္းအေပၚႏွစ္ၿမုပ္ထားတဲ့ အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုပါ။ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔က အသိပညာေတြဟာ လွ်ိဳ႕၀ွက္ထားသင့္တယ္၊ အေမွာင္ခ်ထားသင့္တယ္ ၿပီးေတာ့ ခက္ခဲေနသင့္တယ္လုိ႔ မထင္ပါဘူး။ စိတ္၀င္စားသူတုိင္း ဟက္ကင္းကုိ လုိက္ႏိုင္ေနရမယ္။ ဒါေပါ့၊ ခင္ဗ်ား စိတ္ပါရင္၊ Linux, bash နဲ႔ networking ေတြကုိ ေလ့လာလုိ႔ရတာေပါ့။ ဒါေပမယ့္ ဟက္ကာတစ္ေယာက္ ၿဖစ္လာဖုိ႔ အဲဒီအရာေတြအားလံုး လုိက္လုပ္ေန ဖုိ႔ေတာ့မလုိပါဘူး။

ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ ၿမင့္မားတဲ့ ပညာေရးတစ္ခုကုိ ဘယ္လုိေလ့လာၾကမလဲ စဥ္းစားၾကည့္ရေအာင္ – ခင္ဗ်ားက အလုပ္အကုိင္ေစ်းကြက္မွာ တန္းမ၀င္တဲ့ ေကာလိပ္ဘဲြ႕ရၿဖစ္ဖုိ႔ ေခ်းေငြေတြထုတ္ၿပီး ႏွစ္ခ်ီၿပီး ဆင္းဆင္းရဲရဲေနၿပီး အဲဒီဘဲြ႕ရခ်င္ရသြားပါလိမ့္မယ္။ ဒီအစီအစဥ္မွာ ဘယ္သူက ပိုက္ဆံရသြားတာလဲ? အရိပ္အျမြက္။ ။ အဲဒီဘြဲ႕က ခင္ဗ်ားအတြက္ ပံုစံထုတ္ထားတာမဟုတ္ပါဘူး။ ခင္ဗ်ားအေနနဲ႔ ခင္ဗ်ားကုိ စြမ္းအားေတြေပးႏုိင္တဲ့ ပညာရပ္ေတြကုိေလ့လာၿပီး ထူးခြ်န္တဲ့ ဟက္ကာတစ္ေယာက္ၿဖစ္လာႏုိင္ပါတယ္၊ စြမ္းအားေတြဆုိတာ ခင္ဗ်ားကုိ လုိခ်င္သူေတြ မ်ားလာေစတဲ့ အရာပါပဲ။ တစ္ေယာက္ေယာက္ကုိ ခင္ဗ်ားပညာေရးအတြက္ ကုန္က်ခံခ်င္လာေအာင္ စြမ္းေဆာင္ရင္းနဲ႔ စနစ္တစ္ခုလံုးကုိ ဟက္ ပစ္လုိက္ပါ!

ကြ်န္ေတာ္တုိ့ရဲ႕ ဟက္ကင္းေဆြးေႏြးမႈေတြကုိ Linux, programming နဲ႔ networking ေတြအေပၚမွာပဲ ကန္႔သတ္ထားမွာမဟုတ္ေပမယ့္ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ အဲဒီအေၾကာင္းေတြ အမ်ားၾကီးေၿပာမွာပါ။ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ဆီကုိ အစားအစာေတြကုိ ဟက္ၿခင္း၊ လူေနမႈပံုစံေတြ ဟက္ၿခင္း ဘယ္လုိ ဟက္ကင္းလုပ္ၿခင္းၿဖစ္ၿဖစ္ ယူေဆာင္လာေပးဖုိ႔ ၾကိဳဆုိပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆုိေတာ့၊ ဒါကြ်န္ေတာ္တုိ႔ လုပ္ေနတဲ့အရာၿဖစ္စ္ ေနလုိ႔ပါ – သင္ယူဖုိ႔ ဟက္ပါ ၿပီးေတာ့ သင္ၾကားေပးဖုိ႔ ဟက္ပါ။